Buradasınız

Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal Satış İlanı

Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal Satış İlanı

Amme alacağının tahsilinin temini için haczedilerek satışına karar verilen aşağıda cinsi, markası, özellikleri, adedi ve muhammen bedeli belirtilen menkul mallar 6183 sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 84 ve 85 nci maddeleri gereğince açık artırma ile satışa çıkarılacaktır.

Satış, Tire Vergi Dairesi Müdürlüğünde 01.03.2018 Perşembe Günü saat 10.00 da yapılacak olup, birinci açık artırmada verilen bedel muhammen bedelin % 75’ini bulmadığı takdirde, ikinci açık arttırma 08.03.2018 Perşembe Günü saat 10.00’da aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

Taliplilerin Satış mahalline müracaatları ilanen duyurulur.