Buradasınız

2018 yılının İlk Müdürler Toplantısı

2018 yılının İlk Müdürler Toplantısı

Vergi Dairesi Başkanımız Rıfat Engin, Grup Müdürleri ve Vergi Dairesi Müdürlerimizin katılımıyla 2018 yılının ilk müdürler toplantısı 5 Nisan 2018 Perşembe günü Bornova Vergi Dairesi Hizmet Binası Eğitim Salonunda gerçekleşti.

Toplantıda Vergi Dairesi Müdürlerine Vergi Dairesi Başkanlığının yeni organizasyon yapısını ve yeni başlayan Grup Müdürlerini tanıtan Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve sınırlarımızda yaşanan gelişmeleri basın yayın organlarından izleyerek yakından takip ediyorsunuzdur. Ülkemizin, dünyanın bu konjonktür dalgalanmalarından etkilenmeden, istikrar içinde büyümesine devam edebilmesinin; herkesin üstüne düşen görev ve sorumluklarını yerine getirmesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bizler konumumuz itibariyle bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan verginin tam ve zamanında toplanmasından sorumluyuz. Bu bilinç ile enerjimizi ve mesaimizi etkin ve verimli bir şekilde kullanarak 2017 yılında ortaya koyduğumuz performansı 2018 de katlayarak ileriye taşımamız gerekir. Bu amaçla cari tahsilatların dışında tahsili geciken kamu alacakların da hızla tahsil edilerek bütçeye kazandırılması gerekiyor. Bu bağlamda Vergi Dairelerini ziyaret ederek çalışmaları yakından takip edeceğim. ” diyerek sözlerini tamamladı.

Vergi Dairesi Başkanımız Rıfat Engin’in konuşmasının ardından Tahsilat Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 yılı tahsilat verilerinin değerlendirildiği sunum sonrası toplantı sona erdi.